Lập trình máy CNC hệ Fanuc

Lập trình máy CNC hệ Fanuc

Nội suy cung tròn trong lập trình máy CNC

Nội suy cung tròn là một chuyển động dọc theo một cung tròn, hệ điều khiển mã G-code chỉ hỗ trợ hai loại chuyển động: tịnh tiến và cung tròn…
Một chi tiết gia công bằng phương pháp tiện CNC có thể được gia công theo bán kính cung R hoặc cũng có thể được tính theo phương pháp nội suy I và K.

Nội suy cung tròn là gì?

Nội suy cung tròn là một chuyển động dọc theo một cung tròn, hệ điều khiển mã G-code chỉ hỗ trợ hai loại chuyển động: tịnh tiến và cung tròn. Nội suy cung tròn đòi hỏi khắt khe hơn trên máy của bạn vì hai trục phải được phối hợp chính xác và cùng lúc. Cấu tạo hợp trục chính máy tiện CNC Bên cạnh đó bạn cần xác định hướng nội suy của cung tròn cùng chiều kim (G02) hoặc ngược chiều kim (G03).

Khi chế độ G02 hoặc G03 được thiết lập, các cung được xác định trong Mã G-code bằng cách xác định 2 điểm cuối của chúng và tâm phải cách xa nhau.

G02, G03 trong chương trình tiện CNC

Các lệnh Nội suy cung tròn G02, G03 trong chương trình máy CNC được sử dụng để di chuyển dụng cụ cắt dọc theo một cung tròn đến vị trí kết thúc được chỉ định.

Trong chương trình điều khiển hệ Fanuc G02, G03 trong chương trình máy tiện CNC là hai mã lệnh nội sung cung tròn theo cùng chiều kim đồng hồ (G02) và ngược chiều kim đồng hồ (G03). Người vận hành có thể không cần thêm các số 0 ở đầu mã lệnh mà chỉ cần khai báo G2 hoặc G3 vẫn được.

Cấu trúc câu lệnh G02, G03

G02 X_Z_R_;

G03 X_Z_R_;

Ví dụ, lập trình tuyệt đối nội suy cung tròn :

Khi bạn tiện một biên dạng có sử dụng mã lệnh G02, G03 để nội suy cung tròn.

Ngoài ra, nội suy cung tròn có thể được thực hiện theo hai cách:

Cách 1: Cách này đã được trình bày ở ví dụ trên.

G02 X_Z_R;

Cách 2: Nội suy cung tròn theo dạng I & K.

Chương trình máy CNC với nội suy cung tròn R

N20 G50 S2000 T0300

N30 G96 S200 M03

N40 G00 X0 Z3.0 T0303 M08

N50 G42 G01 Z0 F0.2

N60 G03 X20.0 Z-10.0 R10.0

N70 G01 Z-50.0

N80 G02 X100.0 Z-74.385 R45.0

N80 G01 Z-125.0

N90 G40 U2.0 W1.0

N100 G00 X200.0 Z200.0 M09 T0300

N110 M30

báo giá máy tiện CNC Chương trình máy tiện CNC với nội suy cung tròn I, K

Ví dụ lập trình nội suy cung tròn G02, G03 với I, K

N50 G00 X20 Z85

N60 G96 S200

N70 G01 Z80

N80 G02 X50 Z65 R15

N90 G03 X50 Z35 I-10 K-15

N100 G00 X80

N110 G97 S900 M05

N120 M30

Như vậy, Cách lập trình nội suy cung tròn R trong CNC là không thể thiếu trong một cấu trúc chương trình khi phải lập trình những biên dạng có bo góc R. Qua bài viết này, nhằm truyền đạt đến người đọc khái quát về mã lệnh G02, G03 trong chương trình máy CNC là gì? Qua đó, thấy được tầm quan trọng của việc nội suy theo dạng cung tròn G02, G03 trong chương trình CNC. machine shop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *