Phần mềm ANA9.0.NET cung cấp chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới theo TT107/2017/TT-BTC

Căn cứ vào quyết định ban hành thông tư mới của Bộ Tài Chính về sự thay đổi trong nghiệp vụ kế toán và sổ sách – báo cáo. Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ thương mại ANA sẽ chính thức phát hành Phần mềm kế toán HCSN A- ANA7.0 đáp ứng Thông tư 107/2017/TT-BTC và 324/2016/TT-BTC.